НАШІ ПРИНЦИПИ


Легітимність

Єдина, закріплена на законодавчому рівні, організація в регіоні, що має право взаємодії з органами державної влади з метою представництва та захисту інтересів роботодавців та відповідає критеріям репрезентативності для ведення соціального діалогу.

Незалежність

Незалежна, самодостатня, цілеспрямована організація. Ми підзвітні та несемо відповідальність виключно перед своїми членами. Наша діяльність здійснюється незалежно від прізвищ лідерів, які очолюють всеукраїнські об’єднання роботодавців чи політичного забарвлення органів влади. Ми незалежні у виборі шляхів вирішення проблемних питань, визначенні завдань та напрямків діяльності.

Партнерство

Наша задача – змінити відношення влади до тих, хто створює робочі місця. Ми вимагатимемо результатів по створенню оптимальних умов для ведення бізнесу у Закарпатті. Тільки за таких умов можливий рівноправний діалог з владою та конструктивні партнерські відносини у форматі «рішення, які можуть вплинути на бізнес, не приймаються без участі роботодавців».

Аполітичність

Федерація не приймає участі у діяльності політичних партій та політичного руху.

Демократичність

Дотримуємось демократичних принципів управління та абсолютної прозорості процесів, пов’язаних з виборами лідерів та прийняттям основних рішень.

Результативність

Оперативно реагувати на мінливе середовище, прогнозувати розвиток, моделювати та ефективно вирішувати проблемні питання бізнес середовища.

Інноваційність

Наша команда шукає та втілює нові прогресивні підходи та дієві механізми у досягненні цілей та вирішенні задач Федерації.