ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ


Організація роботодавців “Обласна федерація роботодавців Закарпаття” пропонує наступні переваги співпраці:

Законне “лобі” в органах державної влади

Роботодавці регіону можуть звернутися до Федерації з метою захисту своїх законних прав та інтересів. Ми ставимо за мету ефективне лобіювання інтересів регіонального бізнесу та окремого роботодавця в контексті взаємодії з владними структурами.

Основними інструментами лобіювання можуть бути позиційні листи, звернення, заяви до органів державної влади, зустрічі та робочі засідання з представниками влади, пропозиції щодо внесення змін до законопроектів тощо.

Захист інтересів на всіх рівнях влади

Захист інтересів бізнесу та підтримка ініціатив роботодавців регіону закріплено на законодавчому рівні. Роботодавці можуть ініціювати створення робочих органів для напрацювання необхідних бізнесу законодавчих ініціатив та пропозицій на загальнодержавному, місцевому та галузевому рівнях.

Окрім того матимете можливість надавати пропозиції щодо змін до нормативно-правових актів, які стосуються розвитку підприємництва, інвестійної діяльності, економічних та соціально-трудових відносин в Україні та ін.

Членство у найвпливовіших комітетах і робочих групах

Одним із інструментів представництва інтересів роботодавців регіону є участь у комітетах та громадських радах регіональних владних структур і контролюючих органів. Федерація активно працює над розширенням представництва в органах державної влади з метою максимального забезпечення інтересів роботодавців регіону.

Для Вас доступні зустрічі з владою, участь у робочих групах, колегіях та представництво у соціально-економічній раді.

Прямий вплив на покращення умов для розвитку бізнесу

Доступ до комітетів та робочих груп, як на регіональному, так і на районному рівнях, забезпечить можливість самостійного впливу на покращення умов для Вашої бізнес-діяльності та запобігання провадженню антипідприємницьких дій з боку владних структур. Окрім того, матимете можливість вносити пропозиції по вдосконаленню нормативно-правової бази, що стосується бізнес-діяльності Вашого підприємства.

Нові ділові та бізнес контакти

Федерація — платформа для розвитку бізнес зв'язків та налагодження ділових контактів. Роботодавці можуть брати участь у роботі міжнародних бізнес-форумів та зустрічей з представниками іноземного бізнесу. Ми забезпечимо доступ до мережі ділових контактів Федерації та своїх партнерів, допоможемо налагодити співпрацю з науковими установами, виробничими та консалтинговими компаніями для розвитку Вашого бізнесу.

Покращення та укріплення бізнес репутації

Федерація дає можливіть увійти у пул соціально-відповідального бізнесу регіону для усвідомлення та укріплення позитивного впливу Вашого підприємства на суспільство та розвиток економіки в очах влади, партнерів та працівників.

Правова, інформаційна, експертна підтримка

Федерація може надати правову, інформаційну та іншу підтримку роботодавцям регіону. Це одна із переваг, спрямована на підтримку Вашого бізнесу шляхом збору, аналізу та тлумачення норм українського законодавства в поточних реаліях ведення бізнесу. Федерація забезпечить актуальною інформацією про нормативно- правові нововведення уряду, законодавчі ініціативи, бізнес-заходи та події.

Інформаційно-консультативна підтримка полягає також у публічному висвітленні позиції роботодавців та доступі до власних інформаційних ресурсів.

Промо-можливості

Після приєднання до нас про Вашу компанію чи бізнес будуть знати більше. Членство в структурі Федерація розширить присутність Вашого підприємства на ринку. Інформація про діяльність може бути розміщена на офіційному сайті Федерації, а також інфоресурсах наших партнерів. Користуючись промо-можливостями, Ви заощаджуєте на позиціонуванні компанії та вкладаєте у розвиток Вашого бізнесу.