"Якщо правила гри будуть змінені на краще, Джейбіл зможе створити 2000 додаткових  робочих місць";

Анатолій Мікула
Генеральний директор ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед»

   

Тема виступу:  Переваги роботи ТНК у спеціальній економічний зоні «Закарпаття».

Ключові тези виступу:

  • Перевагою для створення заводу «Джейбіл» в Україні була дія пільгового митного та податкового режимів  СЕЗ «Закарпаття».
  • Незважаючи на складні економічні умови, підприємство працює у неперервному режимі, а на виробництві зайнято 1800 працівників.
  • Своєчасне і коректне виконання підприємством «Джейбіл» всіх взятих на себе зобов'язань перед державою, і не цілком коректне відношення держави до інвесторів, які працювали в СЕЗ « Закарпаття» і мали наміри інвестувати й надалі у розвиток виробництва.  
  • Зміна умов для розвитку бізнесу та стимулююча законодавча база сприятиме у створенні на  заводі «Джейбіл» 2000 додаткових  робочих місць і нарощенню  виробництва